سیستم امتیازات جدید
Enter Title

سیستم امتیازات جدید

Ø    مسابقات بصورت 5 گیم برگزار می گردد . طرفی برنده بازی است که سه گیم از پنج گیم را برده باشد .

Ø    طرفی برنده گیم است که امتیاز 11 را کسب کند .

Ø    اگر دو طرف به امتیاز برابر 10 برسند طرفی برنده است که دو امتیاز جلوتر باشد .

Ø    اگر دو طرف به امتیاز برابر 14 برسند طرفی برنده گیم است که امتیاز 15 را کسب کرده باشد .

تعویض زمین ها

Ø  پایان گیم دوم

Ø  پایان گیم سوم و اگر گیم چهارم وجود داشه باشد پایان گیم چهارم و اگر گیم پنج وجود داشته باشد گیم پنج در امتیاز 6

استراحت ها

Ø  استراحت بین هر گیم  1 دقیقه ( 60 ثانیه ) و در گیم پنجم در امتیاز 6 استراحت 1 دقیقه ( 60 ثانیه ) میباشد .


صفحه اصلی  |  آشنایی  |  پیوندها
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران محفوظ می باشد.